70 dosa-dosa besar dalam Islam

Adz-Dzahaby membuat 70 daftar dosa-dosa besar dalam Islam. Beliau tulis dalam bukunya berjudul Al Kabair.

70 dosa-dosa besar dalam islam

Pengertian dosa besar

Yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya di dalam al-kitab, sunnah, dan atsar para sahabat yang shaleh.

70 Dosa besar

 1. Menyekutukan Allah (syirik)
 2. Membunuh manusia
 3. Sihir
 4. Meninggalkan shalat
 5. Enggan membayar zakat
 6. Berbuka siang hari bulan ramadhan tanpa uzur
 7. Tidak melaksanakan haji padahal mampu
 8. Tidak menghormati kedua orang tua sendiri
 9. Menolak kerabat
 10. Zina
 11. Homoseks
 12. Riba
 13. Makan harta anak yatim menganiaya kepadanya
 14. Dusta terhadapa Allah dan rasulnya
 15. Lari dari medan pertempuran
 16. Penipuan dan kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya
 17. Takabbur, sombong
 18. Saksi palsu
 19. Meminum minuman keras
 20. Perjudian
 21. Menuduh berzina kepada wanita berbudi luhur
 22. Mencuri harta rampasan perang dari baitul mal dan dari zakat
 23. Mencuri
 24. Merampok, membegal
 25. Sumpah palsu
 26. Zalim
 27. Makkas, keuntungan yang tidak halal
 28. Makanan haram dan cara perolehannya
 29. Bunuh diri
 30. Banyak bohong dalam berbicara
 31. Pemimpin yang jahat
 32. Menerima suap atas suatu hukum
 33. Wanita menyerupai lelaki dan sebaliknya
 34. Dayyuts, suami dengan istri tidak setia
 35. Muhallil -muhallal lahu. Orang yang menikah karena menjadi penengah agar orang lain bisa menikahi jandanya sendiri.
 36. Tidak bersuci setelah buang air
 37. Riya' (pamer)
 38. Belajar untuk dunia dan menyembunyikan ilmu
 39. Khianat
 40. Orang yang menyebut-nyebut pemberian
 41. Mendustakan qadar
 42. Mengorek rahasia orang
 43. Penyebar berita yang merusak
 44. Yang suka melaknat
 45. Tidak menepati janji
 46. Meyakini dukun dan perbintangan (zodiak)
 47. Wanita yang berdosa terhadap suami (nusyuz)
 48. Membuat patung dan gambar
 49. Menyakiti diri, meratap, merobek pakaian, menggunduli kepala, do'a untuk mencelakakan.
 50. Melampaui batas.
 51. Menindas yang lemah, hamba sahaya, istri, dan binatang
 52. Menyakiti tetangga.
 53. Menganiaya dan mencerca orang Islam.
 54. Menyakiti hamba Allah dan bertindak kejam.
 55. Berpakaian secara berlebihan untuk sombong.
 56. Lelaki memakai sutra dan emas.
 57. Budak melarikan diri.
 58. Sembelihan bukan untuk Allah.
 59. Mengaku sebagai putera seseorang yang bukan ayahnya.
 60. Berbantahan dengan kasar.
 61. Menahan kelebihan air.
 62. Mengurangi timbangan dan ukuran.
 63. Merasa aman dari rencana Allah.
 64. Menyakiti wali Allah yang saleh.
 65. Meninggalkan salat berjamaah.
 66. Terus menerus meninggalkan jumatan dan salat jamaah tanpa alasan.
 67. Wasiat yang menimbulkan madharrat.
 68. Makar dan tipuan.
 69. Memata-matai orang islam dan menunjukkan cela mereka.
 70. Mencerca salah seorang sahabat nabi.

Oleh: Wasatiah

Ilmu adalah obat paling manjur untuk menyembuhkan kebodohan. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.

Posting Komentar

Posting Komentar